english version    
 

Harmonogram wyprawy

1) październik 2006 - czerwiec 2007: PRZYGOTOWANIA DO WYPRAWY

- określenie celów podróży,
- zaplanowanie trasy wyprawy,
- opracowanie składu uczestników,
- zebranie aktualnych informacji na temat Islandii: kraju, ludzi zamieszkujących wyspę, warunków klimatycznych, geologii oraz tamtejszej fauny i flory,
- zaplanowanie kosztorysu wyprawy,
- stworzenie strony internetowej,
- sformułowanie wniosków o dofinansowanie wyprawy,
- nawiązanie kontaktu z Uniwersytetem w Reykjaviku,
- szukanie alternatywnych źródeł dofinansowania,
- kompletowanie sprzętu badawczego.

2) 14 czerwica - 14 lipca 2007: WYPRAWA NA ISLANDIĘ

3) wrzesień - grudzień 2007: PODSUMOWANIE WYPRAWY

- analiza zebranych próbek,
- opracowanie wyników, przygotowanie opracowania w formie posteru informacyjnego i publikacji popularno naukowej,
- stworzenie strony internetowej na temat wyprawy na Islandię z bogatą dokumentacją fotograficzną i dziennikiem wyprawy,
- odczyty połączone z pokazami slajdów z wyprawy dla środowisk studenckich,
- zorganizowanie wystawy fotografii, eksponatów i wyników badań z wyprawy w sali ekspozycyjnej Instytutu Oceanografii.Sponsorzy:

   
Patronat medialny: