english version    
 

Opis regionu

Położenie

Islandia to wyspa - kraj, leżąca pomiędzy Skandynawią, a Grenlandią w północnej części Oceanu Atlantyckiego, nieco na południe od koła podbiegunowego północnego. Dokładnie znajduje się pomiędzy: 63°24' i 66°33' szerokości północnej oraz 13°30' i 24°32' długości zachodniej.

Dane statystyczne

Islandia
Powierzchnia: 103 000 km2
Najwyższy szczyt: Hvannadalshukur 2119 m
Ludność: 266 000
Stolica: Reykjavik (103 500 mieszkańców)

Środowisko

Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Pod względem geologicznym Islandia jest najmłodszym obszarem kontynentu europejskiego. Wyróżnia się ona obecnością dużej liczby wulkanów, gorących źródeł oraz gejzerów. Islandia położona jest na Grzbiecie Śródatlantyckim - olbrzymim pęknięciu skorupy ziemskiej, z którego wydobywa się typowa dla stref grzbietów oceanicznych zasadowa lawa bazaltowa o niewielkiej krzepliwości. Stąd też na wyspie dominują utwory bazaltowe. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta, a północne i zachodnie wybrzeże jest w szczególny sposób porozcinane przez fiordy. Na Islandii proces zanikania lodowców ciągle trwa, dzięki czemu cała powierzchnia wyspy nosi ślady ich działalności.

Klimat

Islandia leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego wybitnie morskiego (na południu) i subpolarnego morskiego (na północy). Do charakterystycznych cech tego klimatu należą małe roczne amplitudy temperatur i duże krótkookresowe amplitudy związane z wędrówkami licznych niżów. Temperatury najcieplejszego miesiąca (lipiec) wynoszą ok. 10° C, a najchłodniejszego (luty) ok. 0° C.

Świat roślinny

Na rozwój szaty roślinnej Islandii mają wpływ z jednej strony niekorzystny klimat, a z drugiej izolacja wyspy. Ze względu na krótki okres wegetacyjny i zimne lato, pierwotnie roślinność wyspy stanowiły subarktyczne laski brzozowe i torfowiska. Jednak po przybyciu osadników dominującym składnikiem krajobrazu stały się ubogie pastwiska, na których owce i kozy nie dopuszczają do odnowienia się drzewostanu.

Świat zwierzęcy

Izolacja spowodowała, że na Islandii występuje tylko jeden ssak - lis polarny. Natomiast ptaki, szczególnie gatunki związane z morzem i klifowymi wybrzeżami, znalazły tu doskonałe warunki do rozrodu. Morza przybrzeżne należą do jednych z wysoko produktywnych ekosystemów Ziemi. Na wyspie nie występują płazy i gady. Ryby słodkowodne są reprezentowane przez jedynie gatunki wtórnie słodkowodne, czyli te, które dostały się do wyspy poprzez ocean. Dość bogata jest entomofauna, czyli świat owadów.Sponsorzy:

   
Patronat medialny: