english version    
 

Uczestnicy wyprawy

Organizatorzy

Agnieszka Niewińska - studentka IV roku Oceanografii, specjalizacja Biologia Morza, aktywnie uczestniczy w pracach Studenckiego Koła Naukowego Oceanografii. Przygotowuje pracę magisterską pt. "Zmienność przestrzenna i sezonowa zawartości zanieczyszczeń organicznych w europejskiej populacji omułka". Instruktorka rekreacji ze specjalnością jazda konna, obecnie edukuje się w zakresie technik hodowli koni. Posiada kurs sędziego skokowego klasy trzeciej, prawo jazdy kat.B.

Sylwia Śliwińska - studentka III roku Oceanografii, specjalizacja Biologia Morza, aktywna uczestniczka Studenckiego Koła Naukowego Oceanografii. Interesuje się badaniem korelacji czynników środowiskowych i bioróżnorodności okrzemek bentosowych. Miłośniczka wielu wypraw, nie tylko naukowych. Instruktor Programowy ZHP. Wolontariuszka wspomagająca działalność Fundacji "Rodzina Nadziei". Ukończyła kurs Barmana I stopnia. Hobby: malarstwo. Rozwija swoją pasję w Pracowni Sztuki w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
Monika Tarasiewicz - studentka III roku Oceanografii, ścieżka Biologia Morza, członek Studenckiego Koła Naukowego Oceanografii. Interesuje się różnorodnością gatunkową makrozoobentosu. Jej pasją jest jazda konna i długie, piesze wędrówki. Uczestniczy w akcjach na rzecz ochrony przyrody. Uwielbia poszerzanie swojej wiedzy na temat ssaków morskich, nie tylko tych Bałtyckich. Hobby: Zapalona miłośniczka wędkarstwa.

Marta Tomaszkiewicz - studentka IV roku Oceanografii, specjalizacja Biologia Morza, aktywnie uczestniczy w pracach Studenckiego Koła Naukowego Oceanografii. Przygotowuje pracę magisterską pt. "Charakterystyka chromosomów mitotycznych u Saduria entomon". Interesuje się językoznawstwem, muzyką i sztuką. Amatorsko zajmuje się fotografią. Uwielbia podróże, odwiedziła m.in. Francję, Włochy, Hiszpanię i północną Afrykę. Posiada CAE (Certificate of Advanced English).
Emilia Trudnowska - studentka III roku Oceanografii, specjalizacja Biologia Morza, aktywnie uczestniczy w pracach Studenckiego Koła Naukowego Oceanografii. Interesuje się badaniem różnorodności gatunkowej meiofauny w osadach. Współpracuje naukowo z Instytutem Oceanologii PAN. Od wczesnego dzieciństwa zafascynowana żeglarstwem. Należy do Jacht Klubu Marynarki Wojennej "Kotwica". Hobby: łowiectwo i wędkarstwo.

Kadra naukowa

Prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Kierownik Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich w Instytucie Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca Międzynarodowej Szkoły Letniej organizowanej w ramach Centrum Doskonałości BALTDER w V Programie Ramowym Unii Europejskiej. Prowadził badania naukowe m.in. na Islandii we współpracy z instytutami naukowymi działającymi przy Uniwersytecie Reykjaviku. Specjalność: oceanografia biologiczna i oceanologia.

Zainteresowania badawcze:

- wpływ czynników środowiska na bezkręgowce morskie (głównie małże),
- zróżnicowanie geograficzne populacji małży,
- wpływ wybranych czynników środowiska oraz zanieczyszczeń na fizjologię i genetykę małży.


dr Aleksandra Zgrundo

Adiunkt w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich w Instytucie Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim. Członek British Phycological Society, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Wspiera inicjatywy Studenckiego Koła Oceanografów. Specjalność: oceanografia biologiczna, ekologia i bioindykacja.

Zainteresowania badawcze:

- weryfikacja habitatów dna Zatoki Gdańskiej w oparciu o analizę zbiorowisk okrzemek bentosowych,
- bioindykacja środowisk sedymentacyjnych oparta głównie na wskaźnikach okrzemkowych,
- indeksy okrzemkowe i ich zastosowanie w klasyfikacji wód słonawych,
- okrzemki środowisk ekstremalnych.

Zwolenniczka aktywnej formy spędzania wolnego czasu.Sponsorzy:

   
Patronat medialny: